Saç Ekimi

Anasayfa / Saç Ekimi

Vücuttaki kılın veya saçın bulunduğu yerden doku dışına alınıp başka bir vücut veya saçsız alana yerleştirilmesi işlemine saç ekimi denir. Saç ekimi bir tür doku naklidir. Kişinin kendi dokusu nakledilir (ototransplantasyon). Lokal anestezi altında estetik ve plastik cerrahi uzmanı tarafından içinde canlı saç köklerinin bulunduğu bir doku parçası (FUT) veya tek tek (FUE) alınır ve uzman ekip tarafından tekli, ikili ve üçlü greft adını verdiğimiz gruplara ayrılır. Daha sonra ayrılan bu saç kökleri yine lokal anestezi ile tamamen açılmış yada seyrelmiş alanlara, cildin altına doğru mikro kanallar açarak bu kanallar içerisine tek tek taşınır ve işlem tamamlanır. Son zamanlarda kaş, kirpik, sakal, bıyık ve kol kılı (yaralanma, jilet izlerini yok etme amaçlı gibi) ekimler de yapıldığından “Saç Ekimi” tanımlaması yetersiz kalmaktadır. Doğru tanımlama “KIL KÖKÜ NAKLİ” şeklinde olmalıdır.

Kıl Kökü Nakli

Saç ekiminde son 3 yıldır en yaygın olan yöntem FUE yöntemidir. FUE saç ekimi yöntemi, diğer saç ekimi teknikleri gibi bir ameliyat olmadığı için ameliyata bağlı ağrı, yara, enfeksiyon, kanama ve yara izi gibi genel ameliyat komplikasyonları olmaz.

Saç Naklinde Kullanılan Yöntemler

FUE (Follicular Unit Extraction)

Kısaca FUE olarak adlandırdığımız FOLLICULAR UNIT EXTRACTION ensenizin üst kısmı ve kulak üstündeki saçlarınızdan yararlanılarak cerrahi işlem yapılmadan lokal anestezi altında MİCROMOTOR yöntemi ile 1 mm den biraz daha küçük PUNCH larla tek tek saçlı deriden çıkarılması işlemidir. Bu işlemde kesi yapılmadığı için dikiş atmak gerekmez. Çıkartılan saç kökleri hücre suyunda bekletilerek saç ekimi başlayana kadar sağlıklı kalması sağlanır. Günümüzde hastalarımı-zın tercihi doğrultusunda 10 hastadan 9′una bu yöntem uygulanmaktadır. FUE Yönteminin avantajları; FUT yöntemi ile yapılan işlemlerde deride kalan yara izinin kalmaması, ekimdeki başarı oranının daha yüksek olması ve daha çok saç kökü transferine olanak sağlaması şeklinde sayılabilir.

FUT (Follicular Unit Transplant)

FUT yöntemi olarak adlandırdığımız FOLLICULAR UNIT TRANSPLANT ensenin üst kısmı olan iki kulak arasından lokal anestezi altında cerrahi bir işlemle bir doku parçası alınması işlemidir. Çıkarılan bu parça tekli ve ikili gruplara ayrılır. Ayrılan bu parçalar(greft) lokal anestezi ile açılan kanallara yerleştirilir. Bu bölgeye alınma sırasında bir doku kesisi yapıldığı için estetik dikiş ile kapatmak gerekmektedir.

Saç Muayenesi ve Analizi

Saç Ekimi Ünitesi’nde hastalarımızın Estetik Cerrah tarafından saç muayeneleri yapılır, saçsızlıklarının tedavi planı ve saç nakli hakkında kendilerine detaylı bilgi verilir. Bu muayenede açıklık veya seyreklik alan derecesi ölçülür, ense üzerindeki dökülmeyen saç köklerinin sağlıklılığına ve sıklığına bakılır. Eğer kişinin ense üzerindeki saçlı alanı, açıklığını kapatacak kadar ise SAÇ EKİMİ tedavisi yapılır, eğer bu alan uygun değil ise diğer yöntemlerle ilgili bilgiler verilir. Saç Ekimi Merkezlerinde, uzmanlar tarafından detaylı saç analiz raporu düzenlenerek kişi saçlarıyla ilgili olarak bilgilendirilir.

Neden Hastane Ortamında?

Saç ekimi her ne kadar küçük bir operasyonda olsa ciddi cerrahi bir işlemdir ve her cerrahi işlem gibi oluşabilecek komplikasyonlara karşı ameliyathane ortamında yapılmalıdır. Hijyen yönünden uygun ameliyathaneler ise sadece hastane oluşumu içerisinde var olabilir. Saç ekim ameliyathanesi özel olarak hazırlanmış bilinen ameliyathanelerin aksine günlük ihtiyaçlarınızı da giderebileceğiniz, televizyon izleyip müzik dinleyebileceğiniz, rahat ortamlardır…

Saç Ekiminin Kararlaştırılması

Saç nakli ve saç ekimi, seçilecek tekniğin kişiye bağlı olarak değiştiği bir işlemdir. Bu yüzden doktorunuzu seçerken ekim tekniklerinde olduğu kadar aynı zamanda da flepler üzerinde deneyimi olan ve hangi tür girişimin sizin için daha uygun olabileceğine karar verebilecek yetkide bir estetik cerrahi kararlaştırmalıdır.

Saç ekiminden beklentiler neler olmalıdır?

Estetik operasyonlarda olduğu gibi, önkoşullar, sağlıklı olmak ve gerçekçi beklentiler olmalıdır. Operasyon limitlerinin anlaşılması çok önemlidir. Amaç görünümü-nüzü mümkün olduğunca iyileştirmektir. Saç ekimi operasyonlarına karar vermeden önce uzmanlarınızdan sizin saç dökülme tipiniz ve diğer özelliklerinizle ilgili, uygun olan seçenekleri size açıklamasını isteyiniz.

Kimlere saç ekimi yapılır?

Androgenetik tip saç dökülmesi görülen (yani yaşa, hormonlara ve ailesel kalıtıma bağlı) erkekler, saç ekiminin en sık uygulandığı hasta grubudur. Ayrıca, yanık sonrası saçında veya kaşında açık alan oluşanlar; daha önce saç ekimi yaptırmış ama memnun kalmayanlar, geçirdiği saçlı deri ameliyatı sonrası kısmen saçsız alanı oluşmuş kişiler ve kadın tipi saç dökülmesi görülenler saç ekimine aday hasta grubudur. Saç ekimi yaptırmak için saçsız kalmayı beklemeye gerek yoktur. Yaş saç ekimi için bir engel oluşturmaz. Her sağlıklı bireyin uygun verici alanla saç ektirememesi için hiç bir sebep yoktur. Saç ekimi kimler tarafından yapılmalıdır? Saç ekimi estetik-plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı ve bu konuda eğitim almış, yılların tecrübesini edinmiş uzman sağlık teknikeri tarafından gerçekleştirilmelidir. Yasalarımız bu işlemi sadece plastik cerrahlar, dermatologlar ve cerrahi ekibi tarafından yapılmasına izin vermektedir.

Operasyon sonrası günlük hayat nasıl olacak?

4-6 saat süren operasyon sonucu hastalarımız günlük hayatına kaldığı yerden devam edebileceklerdir. Ağrısız, acısız yatak istirahatı gerektirmeyen bir işlemdir.